NLP Principy

Chceme-li se více seznámit s NLP, důležitým pomocníkem nám budou principy. Už po přečtení a následném usazení nám mohou významně rozšířit vnímání okolního světa. Kdybychom si vzali jen a pouze principy NLP, zavedli je do našeho života … věřím, že se budou dít velké věci. Co to tedy jsou samotné principy NLP? Můžeme je chápat jako jednoduché zásady pomáhající vidět svět optikou NLP. Při prvním pohledu se může zdát, že je toho příliš. Opak je však pravdou. V praxi se ukazuje, jak jsou jednotlivé principy spolu přirozeně propojené. Níže se pokusím přiblížit některé z nich.

Přímo či nepřímo?

                Toť až hamletovská otázka, zdá se být. Všichni si vytváříme vlastní „mapu“ světa. Je to takový náš osobní vesmír, ve kterém si žijeme. Ovlivňuje nás prostředí a zkušenosti, skrze které vnímáme všemi smysly okolní vjemy. Podněty zaznamenáme, ukládáme a díky nim si utváříme své zkušenosti. Díky těmto zkušenostem máme tendence předpokládat. Předpokládat, že ostatní lidé mají podobné zkušenosti, podobné vidění světa. Jenže vše je trochu jinak, jak se mnozí z nás určitě mohli přesvědčit, zde bývá kámen úrazu a ona příčina nedorozumění. Zůstanu-li u terminologie NLP, tento princip můžeme také vyjádřit takto: mapa není teritorium nebo plán města není město samotné. Můžeme nacházet společné znaky, avšak nezapomínejme na odlišnosti, někdy významné – až zásadní. Vezmeme-li si výchozí pozici do komunikace s tímto principem, může být pro nás neskutečně obohacující. Můžeme si tzv. rozšířit svoji mapu světa. Obohatit o sdílenou zkušenost nejen sebe, ale i druhou stranu. No uznejme, co nám je příjemnější a co nás více obohatí?

Akce či NEakce?

                Podíváme-li se kolem sebe, jaký je svět? Jak ho vnímáme? Na každém kroku můžeme vidět nějaký pohyb. Zejména v dnešní „moderní“ době. Rychlost se stala přirozenou součástí našich životů. Někdy se může stát, že je jí až příliš. „Život je pohyb“ – slýchávali jsme, slýcháme a zřejmě slýchat budeme. Už samotný vznik života je doprovázen aktivitou. V různých fázích života pak máme různé optimální rychlosti. Půjdeme-li o kousek dále: změna je život / život je změna. Když si vybavíme chvíle, kdy jsme něco chtěli? O něco jsme usilovali? O něco jsme se pokoušeli? Bylo zapotřebí vyvinout nějakou aktivitu, nějakou akci. Další princip je o akci samotné. Bez akce si nevytvoříme, neupevníme a neověříme naše schopnosti. K dosahování našich snů, cílů a tužeb je potřeba vyvinout, byť minimální, akci. Někdo se může zaleknout, může to znamenat nekomfort apod. Je to pouhé zdání. Akce a aktivita nám přináší cenné zkušenosti.

Máme opravdu volbu?

                Hodnotu, toho co máme, většinou zjistíme ve chvíli, kdy o to přijdeme. Pro nás dnes přirozená věc, ale ne na celém světě. Mám na mysli možnost se rozhodnout, svobodu volby. V terminologii NLP je pěkné přirovnání k možnostem volby:

– máš-li jen jednu možnost, jsi jako robot

– máš-li dvě možnosti, máš dilema

– teprve tři a více možností nám dává skutečnou svobodu volby

Díky této možnosti volby si můžeme pomáhat odhalovat zdroje, učit se a naplno užívat života s radostí (s možností).

Definice šílenství…

„Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“ Albert Einstein. Častým jevem ve společnosti bývá tzv. setrvačnost. Zůstávat ve vyjetých kolejích. To nás zároveň svádí ke stále stejným a stále se opakujícím chybám. A je jedno, v jaké oblasti to je …komunikace, vztahy, rozhodování. Opakováním omylu si volíme stejné nefunkční vztahy, děláme stejná rozhodnutí co nás připravují o čas, zdraví, peníze. Už samotné uvědomění si tohoto jevu je významný krok. Ale tím nejdůležitějším je … dělat něco jiného, něco jinak. A to je celé kouzlo dalšího principu NLP. Pokud nám dosavadní strategie nefunguje, poučíme se a učiníme změnu. Vždyť je přeci snadnější měnit sebe než ty ostatní?

Zorica Gajič
Titul NLP Business Consulting Certified Trainer získala na NLP University in Santa Cruz California v USA, pod přímím vedením Roberta Diltsa a Judith Delozier. Vede certifikované tréningy na úrovni NLP Practicioner, NLP Master a NLP Trainer. Už dlouhou dobu vzdělává a vede tréningy pro různé obchodní společnosti, podniky, manažery a podnikateli.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.