NLP Coaching

Certification

O KOUČINKU

  • KOUČOVÁNÍ je založeno na strukturovaném rozhovoru s klientem, se systémem kladení specifických otázek, vyžadující konkrétní odpovědi, za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání.
  • KOUČINK využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby.
  • Cílem koučinku je usnadnit koučovanému práci, pomoci mu s řešením problémů a podpořit jeho úspěch.
  • KOUČINK se zaměřuje na budoucnost.
  • Metoda koučování spočívá v tom, že koučovaný si uvědomí rozsah svých schopností a limitů, aby je mohl snadněji překročit a zvýšit svoji efektivnost.

Naučte se koučovat během 7 modulů.

TERMÍNY

2 Modul
22.1 - 23.1.2022
3 Modul
26.2 - 27.2.2022
4 Modul
12.3 - 13.3.2022
5 Modul
2.4 - 3.4.2022
6 Modul
23.5 - 24.5.2022
7 Modul
21.6 - 22.6.2022