NLP Master Practicioner je pokračovací kurz pro všechny, kteří touží zlepšit svoje schopnosti a ovládat nadprůměrně komunikaci a rozvíjet  svůj potenciál, úspěch a kreativitu o několik úrovní výše. 

NLP Master Practicioner je trénink na vyšších logických úrovních, který jeho absolventům zaručí ještě hlubší pochopení nástrojů a technik Neurolingvistického programování pro rychlou a trvalou změnu.

Hlavní výhodou tohoto rozsáhlého tréninku je obrovský balík nových technik, které umožňují vytvářet kvalitnější a pevnější změny, které jsou trvalé.

Co všehno budeme společně zkoumat na NLP Master?

Níže naleznete kompletní přehled 9 modulů, které s námi absolvujete a během kterých zažijete posilnění svých schopností a novou životní změnu.

1. Modul:

NLP jako systém - Selfmanagement

Cíl modulu:
Naučíte se pružně kombinovat a používat rozsáhlý systém nástrojů a technik NLP

Co všechno získáte:

 • Klíčové body NLP a pochopení rozdílů mezi NLP Practicioner a NLP Master
 • Unifikované pole nástrojů a technik NLP
 • Prohloubení schopnosti kalibrace (pozorovaní verbální a neverbální komunikace) na základě modelu B.A.G.E.L.
 • Rozšíření schopnosti vnímat a rozlišovat jemné signály partnera
 • Nový pohled na submodality, jako na nástroj rychlé  a efektivní intervence
 • BACKTRACKING / zpětné mapování a zisk silného raportu
 • Jak se zbavit nežádoucího chování a zlozvyků pomocí technik SWISH a GODIVA ČOKOLÁDA
 • Překonávání hlubokých vnitřních strachů a blokád - rýchlá léčba fóbie

2. Modul:

model R.O.L.E.

Cíl modulu:
Odhalíte, vybudujete a rozšíříte svoje vlastní jedinečné strategie úspěšnosti

Co všechno získáte:

 • Zkoumání efektivity svých současných strategií - model R.O.L.E.
 • Budování nových strategických možností
 • Mikro strategie
 • R.O.L.E. jako model na určování efektivních a neefektivních kroků stratégie + poznávací vzory strategií 
 • R.O.L.E. jako model efektivity: Identifikace základních složek myšlení a chování použitých na dosáhnutí určitého výsledku nebo cíle
 • Čtyři stádia cyklusu úspěchu
 • Ovládání stavu kotvení: Jak interní a externí podněty programují naše chování a prožívání
 • Platforma dokonalosti pro aktivaci stavů jako například: sebejistota, zvědavost, nadšení, zvýšené sebevědomí... pro rychlé použití podle potřeby
 • Speciální BRAINSTORMING pro tvorbu vnitřních vizí a kreativních řešení problémů
 • Šestikrokové přerámcování: Jak využít svoje podvědomé signály a tvořivé síly, a s jejich pomocí vytvořit nové možnosti chování

3. Modul:

T.O.T.E. pro řízení změny

Cíl modulu:
Pochopit klíčové prvky pro vytváření bohatého zastoupení přínosných cílů + strategické uvažování a zpětná vazba

Co všechno získáte:

 • Přehled strategie pro trvalé dosahování úspěchů
 • Co přesně je model T.O.T.E. a jak se dotýká našeho života
 • Prostorová formulace T.O.T.E. pro řízení změny
 • Mapping Across Efektivně T.O.T.E.
 • Koučovací toolbox pro přenos od problémů k bohatým cílům
 • Zpětná vazba a stretching pro zlepšení kvality projevu v jakékoli situaci
 • Vynikající NLP strategie pro vytvoření přitažlivé budoucnosti
 • Další klíčové prvky pro rozvíjení strategického myšlení
 • Landscape

4. Modul:

S.C.O.R.E. od současného k požadovanému stavu

Cíl modulu:
Pomoci vám revidovat svoje přesvědčení a vytvořit posilňující systém víry se zohledněním dimenze času

Co všechno získáte:

 • NLP jako systém a pochopení modelu S.C.O.R.E.
 • Rozšíření modelu NLP pro vytváření cesty od současného do požadovaného stavu - model S.C.O.R.E.
 • S.C.O.R.E. - časová linie
 • Hluboká integrace důležitých hodnot
 • Jak poznat S.C.O.R.E.
 • Jak aplikovat S.C.O.R.E.
 • Tanečnní technika S.C.O.R.E.
 • Generátor nového chování

5. Modul:

S.O.A.R. řešení problémů

Cíl modulu:
Odhalit, jak se orientovat více na zdroje než na "problémy" + Generování nových vnitřních zdrojů

Co všechno získáte:

 • Generativní formát NLP
 • Model S.O.A.R. - prostor problému a masivně načerpání zdrojů
 • Generativní proces NLP
 • Kombinace NLP a modelu S.O.A.R.
 • Prostorový model "Jungle Gym" pro specifikaci problémů
 • Změna osobní historie
 • Bourání negativní kotvy a zjemnění nepříjemných pocitů

6. Modul:

Modelování strategie úspěchu

Cíl modulu:
Tento modul vám pomôže používat modelovací proces k rozpoznání a "zakódování" výjimečnosti tak, aby ji mohli dosahovat i jiní

Co všechno získáte:

 • Modelování strategií úspěchu
 • Využití vašeho oblíbeného hrdiny pro zisk nových schopností a zdrojů
 • Modelování přes neuro-logické úrovně
 • Intenzivní stimulace kreativity a inovace
 • Jaké kroky musíte dodržet v procese modelování?
 • Kreativita a modelování pro úspěch v organizacích

7. Modul:

Práce s přesvědčením

Cíl modulu:
Naučíte se propojovat přesvědčení a hodnoty s prostředím, chováním, identitou a ostatními přesvědčeními a hodnotami

Co všechno získáte:

 • Hluboké pochopení mechanismů vedoucích k tvorbě přesvědčení
 • Názor, víra, přesvědčení
 • Model Black - box
 • Pokročilou lingvistiku a revizi přesvědčení pomocí spojovacích výrazů
 • Stimulaci kreativity pomocí techniky Muzeum víry
 • Přeprogramování nefunkčních systémů zabudovaných na základě minulých zkušeností - Reimprinting
 • Jak v komunikaci poznáme přesvědčení a jak s tím pracovat
 • 5 návodů pro práci s přesvědčeními

8. Modul:

Model rétoriky

Cíl modulu:
Naučit se používat jazyk na generování nových možností, nových úhlů pohledu a řešení

Co všechno získáte:

 • Ovládnete komunikaci zaměřenou směrem k obohacujícímu řešení
 • Naučíte se kouzlo jazyka
 • Informace v povrchové a hloubkové struktuře
 • Budování vlastní vize metaforami
 • Procvičování jazykových modelů NLP -  Sleight of mouth
 • Meta model - strážci brány vnímání
 • Miltonuv model - využití metafory pro přerámcovaní významů myšlenkových map

9. Modul: Zkoušky a certifikace

Na posledním modulu budeme společně ověřovat nově nabyté znalosti a schopnosti účastníků, společne si rozdáme cennou zpětnou vazbu.

Následně od nás na 9. modulu obdržíte mezinárodně platný a uznávaný certifikát podle kritérií Roberta Diltsa a Univerzity NLP, který budete moci používat v souladě se zásadami Asociace NLP.

Pro koho je NLP Master Practicioner určený?

Trénink je určený a zároveň omezený jen pro absolventy tréninku
NLP Practicioner. 

NLP Master je trénink vyššího stupně a díky němu vkročíte do hloubky své mysli, aby jste se naučili efektivněji pracovat s už známými technikami NLP a rozšířili svoje poznání o další bohatý zdroj nástrojů osobních změn.

Pokud ještě nevlastníte certifikaci z tréninku NLP Practicioner, prostudujte si podrobnosti o tomto tréninku po kliknutí na tlačítko níže.

Fotky našich absolventů tréninku NLP Master


Jak to bude probíhat od kliknutí na tlačítko, až po začátek tréninku?

 • Klikněte na kterékoliv tlačítko přihlášení se na kurz na této stránce
 • Vyplňte přihlášku a do poznámky napište, kde byste chtěli trénink absolvovat  (NLP Master je k dispozici jen v Praze - termíny níže)
 • Klikněte na tlačítko odeslat
 • Počkejte, než Vás budeme kontaktovat telefonicky a vysvětlíme Vám všechny důležité detaily
 • Potom nastoupíte na kurz a začíname prvním víkendovým seminářem

Každý modul trvá 2 dni a dohromady tak zažijete 18 dní (90 hodin) praxou nabitého zážitkového tréninku

1. Modul - NLP jako systém - Selfmanagement----
2. Modul - R.O.L.E----
3. Modul - T.O.T.E. pro řízení změny----
4. Modul - S.C.O.R.E. od současného k požadovanému stavu----
5. Modul - S.O.A.R. řešení problémů----
6. Modul - Modelovaní strategie úspěchu----
7. Modul - Práce s přesvědčením----
8. Modul - SLEIGHT OF MOUTH, Model rétoriky----
9. Certifikace - Zkoušky a certifikace----

Kolik stojí NLP Master Practicioner?

Cena jednoho modulu je 10 800 Kč + DPH

Cena celého kurzu je 97 200 Kč + DPH (9 modelů)

Kurz je možné uhradit i na splátky.

Nový začátek tréninku na úrovni NLP Master Practicioner, se momentálně připravuje. Po začátku kurzu však umožníme vstoupit jen uchazečům, kteří si potřebují dodělat některé moduly z minulosti. Také pro získání  certifikátu je potřebné absolvovat všechny moduly a projít tak tréninkem v plném rozsahu. Jen tak můžeme zajistit hluboké pochopení a vstřebávání vyšších principů NLP, které garantujeme.

Přihlašte se a vydejte se na vzrušující cestu plnou objevování zákonů své mysli a nových možností pro zvyšovaní úspěchů v různých oblastech