OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

na webe www.nlpuspech.sk

Pokiaľ ste naším zákazníkom, odoberateľom noviniek či newsletterov, prípadne návštevníkom našich stránok, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti novým európskym nariadením o ochrane osobných údajov GDPR.

Kto je správca vašich údajov?

Sme Inštitút pre NLP s.r.o. IČO: 35872276 DIČ 2021966089 so sídlom Komenského sady 13/55 018 51 Nová Dubnica, zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.22720/R, prevádzkujeme webové stránky nlpuspech.sk a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 (GDPR) spracovávame ako správcovia osobné údaje na základe platného právneho dôvodu, predovšetkým oprávneného záujmu, plnení zmlúv, zákonných povinností či udeleného súhlasu.

Aké údaje ako správcovia spracúvame?

V rámci našich webových stránok spracúvame údaje, ktoré nám umožnia poskytnúť ponúkané služby. Tieto údaje sú uvedené pri vypĺňaní každého z formulárov:

 • objednávka kurzov
 • registrácia na našich stránkach nlpuspech.sk
 • objednávka e-booku
 • objednávka kníh o NLP
 • kontaktný formulár

alebo iné ďalšie služby súvisiace s vašim dobrovoľným odovzdaním osobných údajov. Konkrétne dochádza k spracovaniu nasledovných údajov.

Vyplnenie formulárov pre registráciu, dopyt, kontaktovanie alebo objednávku kurzov

Nasledovné uvedené údaje používame pre vygenerovanie fakturačných údajov a nie sú žiadnych iným spôsobom využívané:

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • IČO, DIČ

Ďalšie údaje, ktoré spracúvame

 • IP adresa
 • Súbory cookies (pre účely ponúkania relevantného obsahu len pre vás a zjednodušenie prechádzania webových stránok
 • Informácie o verziách prehliadačov a operačného systému pre zaistenie správneho zobrazenia webových stránok
 • Fotografie a video-záznamy zo seminárov, kurzov, workshopov, ktorých ste sa zúčastnili, vytvárame a používame len v prípade, že ste nám k tomu dali svoj súhlas

\"Citlivé\" osobné údaje

Občas sa stáva, že na seminároch nám absolventi dávajú niektoré údaje o svojom zdravotnom stave, fyzickom a psychickom stave, aktuálnom a aj minulom. Tieto údaje sú spracúvanú len pre odpovedanie na ich otázky a vysvetlenie pre nich a ostatných účastníkov.

Za akým účelom zmienené údaje spravujeme a ako dlho?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme za účelom možností spracovania objednávky a vygenerovanie podkladov k fakturácii.

Ako sú vaše údaje chránené?

Všetky vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, sa snažíme v maximálnej možnej miere zabezpečiť proti ich úniku alebo odcudzeniu. Z tohto dôvodu obmedzujeme ich manipuláciu, kopírovanie, prenášanie alebo prístup k ním len na nevyhnutné účely, ku ktorým ste nám pridelili súhlas, alebo tento účel definuje zákon.

Webové stránky sú umiestnené na zabezpečených serveroch spoločnosti Smartselling a.s. IČO 292 10 372, Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, B 7559 vedená u Krajského soudu v Brně

Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

 • Požadovať od nás informáciu, ktoré z vašich osobných údajov spracúvame.
 • Požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov
 • Vyžiadať si u nás prístup k osobným údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť
 • Požadovať od nás vymazanie vašich osobných údajov, vrátane fotky alebo video záznamu s vami
 • Požadovať prenesenie údajov
 • Právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch

Akákoľvek iná požiadavka na uplatnenie týchto práv v súvislosti s ochranou osobných údajov, bude nami vybavená do 22 dní od obdržania tejto požiadavky, pokiaľ to zákon nestanoví inak (napríklad evidencia a uchovávanie daňových dokladov). Vašu požiadavku odošlite na email info@nlp.cz

Taktiež môžete kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcov plynúcich z GDPR, k dozornému úradu. Dozorným úradom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Aké ďalšie služby tretích strán používame?

Pre získavanie spätnej väzby na naše služby alebo produkty a ich ďalšiu propagáciu používame taktiež nasledovné služby tretích strán, ktoré môžu zbierať osobné údaje a pracovať s nimi v rámci rozsahu spracovateľskej zmluvy alebo aktuálneho dodatku o ich spracovaní.

Sú to poskytovatelia nasledovných služieb:

 • Smartselling a.s.
 • Facebook
 • Google
 • Microsoft

Spracúvanie osobných údajov sa bude odohrávať na území EÚ.

Mlčanlivosť

Uisťujeme vás, že naši zamestnanci, spolupracovníci a spracovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatrenia, zverejnenie ktorých by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Aktualizácia zásad pre ochranu osobných údajov

Priebežne môžeme Zásady ochrany osobných údajov upravovať alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto zásad osobných údajov sa stanú účinnými po ich zverejnení na tejto stránke.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov naberajú účinnosť dňom 25.5.2018