O čom je NLP – Neurolingvistické programovanie a ako sa ho naučiť?

Keď človek započuje tri záhadné písmenka – NLP, väčšinou sa mu začínajú v hlave vynárať rôzne otázky. Zaujímavé je na tom to, že si ľudia často pod pojmom NLP predstavujú úplne niečo iné, ako to, čo NLP v skutočnosti je.

Samozrejme, odpovedať na túto otázku nemusí byť až tak jednoduchá záležitosť a často sa práve pri odpovediach v súvislosti s týmito troma písmenkami vynára ešte viac otázok, než tomu bolo na začiatku.

Aj z toho dôvodu som si za úlohu v našom prvom článku na blogu NLP Inštitútu zobral na zodpovednosť vysvetliť vám, čo presne skratka NLP znamená a čo všetko vám spoznanie tejto skratky môže priniesť.

Čo je Neurolingvistické programovanie a ako ho zvládať?

Ako už nadpis napovedá, NLP znamená Neurolingvistické programovanie. Konkrétne sa jedná o psychológiu, ktorú vytvára súbor praktických metód, rôznych techník a komunikačných modelov, vďaka ktorým sa každý, kto ich ovláda, naučí zvyšovať svoju pracovnú výkonnosť a svoj tvorivý duševný potenciál.

To znamená obohatenie nielen po komunikačnej stránke, ale aj zvýšenie schopnosti myslieť tvorivo a kreatívne, spoznať svoje rozhodovacie stratégie a dosahovať vyšší osobný úspech.

A to by sa samozrejme nemohlo odohrávať, keby ste si vďaka NLP nezaistili skvalitnenie svojich vzťahov. Práve v tejto oblasti NLP dominuje a učí ľudí, ako vytvárať pochopenie pre rozhodnutia a názory druhých, a ako s nimi vytvárať harmonické a naplnené vzťahy.

Akým spôsobom bolo NLP vyvinuté?

Neurolingvistické programovanie vzniklo na základe štúdie, ktorá sa uskutočnila na univerzite v Santa Cruz v Kalifornii. Cieľom tejto štúdie bolo modelovanie vzorcov myslenia, správania a komunikácie najúspešnejších odborníkov v rôznych oblastiach.

Po dokončení tejto štúdie vznikol súhrn praktických znalostí a nenáročných postupov sebazdokonaľovania, ktoré umožnia každému, kto si ich osvojí, chápať a meniť svoj život tak, aby maximálne využil svoj potenciál, a tvorivo ho rozšíril o schopnosti a možnosti úspešných ľudí.

Pokiaľ si človek NLP techniky a postupy osvojí, pomôže mu to dosiahnuť vynikajúce výsledky v akejkoľvek oblasti, čo neskôr vedie k úspešnému, zdravému a harmonickému životu ako po profesionálnej, tak aj po súkromnej stránke.

NLP ako NEURO – LINGVISTICKÉ – PROGRAMOVANIE

Výnimočné na tejto psychológii je práve to, že jej tvorcovia pri jej vývine spojili tri skvele dopĺňajúce sa oblasti.

Časť NEURO hovorí za fakt, že všetci ľudia majú svoju nervovú sústavu a komunikujú so svetom prostredníctvom zmyslov. To znamená, že všetko, čo vnímame a vchádza do našej mysle, prípadne dávame naspäť do okolia, sa deje prostredníctvom zmyslov.

LINGVISTICKÁ časť reprezentuje jazyk, ktorý používame pri komunikácii so sebou samým pomocou vnútorného dialógu a pre komunikáciu s ďalšími ľuďmi.

Časť PROGRAMOVANIE je logickým vyústením celej tejto komunikačnej slučky a hovorí o postupoch – programoch, ktoré si vytvárame s cieľom dosiahnuť určitý výsledok. Napríklad si vytvoríme program pre jazdu autom, aby sme sa mohli dostať do práce, alebo za našimi blízkymi.

NLP chápe, že náš mozog sa expresne rýchlo učí

Konkrétne vďaka NLP sa ľudia učia rozumieť a chápať tomu, že nervová sústava a mozog sa dajú naprogramovať veľmi rýchlo a jediné, čo k tomu potrebujú, je naučiť sa používať správne slová a vyberať si spôsoby myslenia a následného správania.

Ako na to? Cesta k týmto schopnostiam je veľmi ľahká práve s pomocou techník, ktoré Neurolingvistické programovanie obsahuje. Tie vám rýchlo pomôžu zvládnuť aktuálne výzvy a zároveň sú aj moderným spôsobom, ako sa stať úspešným riadiacim alebo vedúcim pracovníkom.

Čo NLP hovorí o ľuďoch?

NLP je presvedčené o tom, že všetci ľudia majú rovnakú schopnosť vnímať svet svojimi zmyslami. Na základe toho táto psychológia učí talent tým spôsobom, že umožňuje ľuďom odhaliť citlivý a efektívny spôsob komunikácie so sebou samým a svojim okolím. To všetko pod taktovkou praxou overených postupov, vďaka ktorým môže človek dosiahnuť rovnaké alebo podobné výsledky, ako ľudia obdarení prirodzeným talentom a bohatými skúsenosťami.

Aké je poslanie a cieľ Neurolingvistického programovania?

Poslaním NLP sú v skutku nádherné myšlienky. Ide o to umožniť ľuďom robiť zmeny v myslení a správaní tak, aby maximálne využili svoje možnosti a schopnosti, rozšírili ich a dosiahli tak vynikajúce výsledky ako v osobnom, tak aj v profesijnom živote.

Za cieľ si NLP vybralo snahu porozumieť rozdielom medzi tým, čo prinášajú priemerné výsledky a tým, čo prinášajú ohromné výsledky. Inak povedané, čo skutočne stojí za úspechom najúspešnejších ľudí a ako je možné, že dokázali vybudovať obrovské podniky, ako je možné, že sa uzdravili z chorôb a ako dokázali, že majú tak vynikajúce vzťahy s ostatnými ľuďmi v ich okolí.

Pretože si NLP uvedomuje, že len vďaka súladu a vyváženosti môžeme dosiahnuť dlhodobý úspech, tak sa NLP vyhýba tomu, aby nastala disharmónia medzi jednotlivými činnosťami, ktoré k úspechu vedú.

Vo svojej podstate sa snaží ľuďom ukázať, ako pretaviť do praxe myšlienku, že ak chceme dosiahnuť úspech, musíme sa učiť od úspešných ľudí.

3 minúty a NLP je vaše

Ak sa chcete naučiť a ovládať NLP za tri minúty, dajte mi ešte chvíľku času a ja vám odhalím, ako na to. Stačí vám ovládnuť tri zázračné slová, ktoré v sebe ukrývajú dokonalú mozaiku úspechu a je v nich skryté celé Neurolingvistické programovanie.

CIEĽ – VNÍMAVOSŤ – PRUŽNOSŤ

To znamená, že vždy musíme poznať svoj CIEĽ, vedieť, čo presne chceme a mať jasnú predstavu o výsledku v každej situácii.

Pokiaľ budeme VNÍMAVÝ, tak budeme pozorne a sledovať, aké príležitosti, zdroje, pomôcky, nástroje… získavame, prípadne máme možnosť získať.

Následne nám PRUŽNOSŤ zaistí, že ak zaregistrujeme, že sme nedosiahli to, čo požadujeme, pružne zareagujeme a budeme meniť svoje správanie až dovtedy, pokiaľ sa nám to nepodarí.

Svet Neurolingvistického programovania je obrovský

NLP vás samozrejme naučí, ako tri zázračné slová uvedené vyššie aplikujete v praxi a dá vám aj všetky nástroje, ktoré k tomu potrebujete. Pamätajte na to, že pokiaľ sa už raz do nádherného, rozľahlého a pestrého sveta NLP ponoríte, začnete si všímať vo svojom živote rôzne kvalitatívne zmeny. To najkrajšie však na tom bude to, že ich vy sami budete riadiť a stanete sa vládcom svojho života.

Zorica Gajič
Titul NLP Business Consulting Certified Trainer získala na NLP University in Santa Cruz California v USA, pod přímím vedením Roberta Diltsa a Judith Delozier. Vede certifikované tréningy na úrovni NLP Practicioner, NLP Master a NLP Trainer. Už dlouhou dobu vzdělává a vede tréningy pro různé obchodní společnosti, podniky, manažery a podnikateli.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.