Ako NLP vznikalo a čo zaujímavého sa odohralo na jeho začiatku?

Zatiaľ čo na jednej strane je NLP veľmi zaujímavé a až prekvapivo účinné, začiatky a vznik tejto psychológie o to viac fascinujú ľudí, ktorí sa s ňou zoznámili. Dnes preto budeme objavovať históriu a vznik Neurolingvistického programovania a pôjdeme po ceste do minulosti až k jej začiatkom, kedy sa spojili dvaja zaujímaví páni, ktorí začali študovať úspech rôznych odborníkov.

Ako sa to všetko začalo?

Neurolingvistické programovanie ako metóda, psychológia alebo súbor rôznych komunikačných techník vzniklo začiatkom 70. rokov v USA, na univerzite v Santa Cruz v Kalifornii. Pri riešení úlohy, ktorej cieľom bolo štúdium a modelovanie vzorcov správania, rozhodovania a komunikácie úspešných odborníkov, a ktorej výstup malo byť určenie spoločných znakov ich ľudskej a profesnej úspešnosti, sa stretli autori NLP – jazykovedec John Grinder a matematik, počítačový odborník a terapeut Richard Bandler.

John a Richard s prekvapením zistili, že úspešní ľudia používajú pri svojej práci veľmi podobné a niekedy dokonca zhodné modelové vzorce správania a spoločne odhalili, že tieto vzorce je možné preniesť do rôznych oblastí nielen v profesnom, ale aj v osobnom živote.

Výskum Grindera a Bandlera sa zaoberal prácami troch významných terapeutov

John a Richard si pre svoj výskum vzorcov jedinečného úspechu vzali na mušku troch terapeutov, ktorí dokázali riešiť aj veľmi ťažké problémy svojich klientov, na ktoré boli iní terapeuti krátky.

Ako prvý poslúžil pre modelovanie Fritz Pearls – psychoterapeut a zakladateľ terapeutickej školy zvanej Gestaltterapia. Ďalej tam patrila Virginia Satir – vynikajúca rodinná terapeutka, ktorá bola schopná riešiť aj také zložité rodinné vzťahy, pri ktorých ostatní zlyhávali.

Ďalšou a zrejme najvýznamnejšou osobnosťou, ktorá slúžila ako model pri vzniku Neurolingvistického programovania, bol Milton Hyland Erickson. Konkrétne to bol psychológ a psychiater, a legendárny hypnoterapeut, ktorý veľmi významných spôsobom ovplyvnil odbor psychiatrie a zaslúžil sa o to, aby bola hypnóza uznaná ako nástroj profesionálnej pomoci.

A aby som nezabudol, patrí tu mimo iných ešte jedna významná osobnosť, ktorá ovplyvnila vznik NLP. Tou osobnosťou bol Gregory Bateson, britský antropológ a autor publikácií o komunikácii a teórii systémov, biológii, kybernetike, antropológii a psychoterapii.

Samozrejme, do svojej práce skúmania a modelovania John a Richard postupne zahrnuli aj úspešných vyjednávačov, obchodníkov a podnikateľov a ďalších ľudí z rôznych odborov, ktorí prekonávali ostatných vo svojich profesionálnych schopnostiach.

Po rozsiahlom pátraní a skúmaní sa zrodilo Neurolingvistické programovanie

Na základe originálnych výsledkov svojej práce Grinder a Bandler vytvorili elegantný model vzdelávania, ktorý nazvali NLP – Neurolingvistické programovanie, a ktorý sa behom nasledujúcich 40-tich rokov rozšíril do oblastí biznisu, politiky, médií, školstva, športu, kultúry, umenia, medziľudských vzťahov a najrôznejších terapií, ktoré súvisia s psychickým a fyzickým zdravím ľudí.

Po celej USA a aj v Európe začali vznikať školiace a tréningové centrá s certifikovaným systémom vzdelávania práve v oblasti tejto psychológie. Zašlo to až tak ďaleko, že v súčasnosti je NLP považované za jednu z najúspešnejších a najpoužívanejších metód firemného a aj osobného vzdelávania, používanou nielen pre rozvojové školenia manažérov strednej úrovne, ale aj TOP manažérov vo firmách a podnikoch. Ďalej sa používa pre školenia a tréningy špecialistov v rôznych odboroch, pre rozvoj trénerov, pedagógov a konzultantov, pre kreatívne rozvojové tréningy detí, rodinnú terapiu a pod.

Grinder a Bandler preslávili NLP vďaka svojim knihám

John a Richard Neurolingvistické programovanie preslávili a zaslúžili sa o rozšírenie tejto psychológie tým spôsobom, že postupne vydali sériu kníh, v ktorých predstavili NLP širokej verejnosti. Od tej doby šíria praktické vedomosti o NLP na seminároch, ktoré si získali po svete ohromnú popularitu. S istotou môžem potvrdiť, že dnes už úspešne používajú NLP milióny ľudí po svete a práca Bandlera a Grindera bola v mnohom doplnená a aplikovaná na najrôznejšie oblasti ľudského života.

Samozrejme si NLP našlo svojich pokračovateľov a inovátorov, ktorí v mnohých rôznych smeroch NLP doplnili a rozšírili.

Medzi najvýznamnejších a najznámejších patria Robert Dilts, David Gordon a Steve Andreas, a tiež Anthony Robbins, Joseph O´Connor, John Overdurf a mnohí ďalší.

Čo sa týka významných udalostí a aktivít v oblasti Neurolingvistického programovania, tak jednou z nich bolo založenie NLP Univerzity v Santa Cruz v Kalifornii.

Dnes sa už aj na Slovensku môžete stretnúť s niekoľkými knihami v slovenskom, prípadne českom jazyku, rôznymi článkami (ako je aj tento  🙂 ) a ďalšími vzdelávacími materiálmi, ktoré vám NLP priblížia. Treba však povedať, že NLP je praktická psychológia a tak vám nič nevynahradí, keď si ho pôjdete zažiť priamo na jeden z tréningov (napríklad NLP Inštitútu) a pocítiť, aké kvalitatívne zmeny vám môže priniesť.

Veď ako sa hovorí: „Kto sa nepoučí z histórie, bude odkázaný učiť sa na vlastných chybách“.

Zorica Gajič
Titul NLP Business Consulting Certified Trainer získala na NLP University in Santa Cruz California v USA, pod přímím vedením Roberta Diltsa a Judith Delozier. Vede certifikované tréningy na úrovni NLP Practicioner, NLP Master a NLP Trainer. Už dlouhou dobu vzdělává a vede tréningy pro různé obchodní společnosti, podniky, manažery a podnikateli.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.