O Martine Machaňové

Jak jsem se propracovala od hádek a nedorozumění v rodině, až k pomoci a vzdělávaní dětí, rodičů a učitelů

K NLP jsem se dostala velmi zajímavým způsobem. Vzpomínám si, jak mi zavolala paní ředitelka ze školky, kterou jsem navštěvovala jako dítě, že jedna maminka potřebuje hlídat syna.

„Paní je velmi pracovně a časově vytížená, vede institut NLP a jde o matku samoživitelku“ , řekla mi.

Jako studentka střední školy jsem byla za takovou brigádu velmi ráda a hned jsem to vzala. Dodnes si pamatuji ten pocit, když jsem vstoupila do pokoje, kde spával její syn. Pohledem jsem zavadila na knihovnu, kde bylo mnoho knih a v různých jazycích.

Všechny knihy měly něco společné. Tři pro mě záhadná písmenka: „NLP“

Zvláštní, pomyslela jsem si v duchu. Věděla jsem však, že se musím dozvědět více a tak jsem velmi netrpělivě čekala, než se maminka toho chlapce vrátí domů. O desáté večer dorazila domů velmi příjemná, milá a elegantní paní jménem Zorka. Společně jsme si sedli a začal úžasný rozhovor, kdy mi ochotně odpověděla na všechny moje otázky a vysvětlila, co to vlastně NLP je.

V té chvíli jsem věděla, že to chci poznat a studovat, a bylo rozhodnuto.

Tak jsem nastoupila na další practicioner a s jistou mohu říci, že to bylo moje nejlepší rozhodnutí v mém životě.

Skoro každá naše debata končila hádkou a vzájemným neporozuměním

Šlo i o to, že jsem se potřebovala naučit komunikovat se svojí rodinou a nejvíc s maminkou a babičkou. Protože téměř každá naše debata končila hádkou, vzájemným neporozuměním a nepříjemnými pocity na obou stranách, bylo pro mě dost těžké s nimi komunikovat.

V tomto směru mi pokročilé nástroje z NLP, například smyslový jazyk a konstruktivní otázky, anebo slavné principy NLP zachránili vztahy. Jak jsem je postupně poznávala a začala nejen hlouběji chápat, ale hlavně i prakticky používat, nedorozumění začala ustupovat a hrany třecích ploch našich vztahů se začaly obrusovat. Byla jsem z toho velmi šťastná.

Mimo toho jsem se začala mít více ráda, dovolila jsem si dělat radosti a pochopila jsem, že mohu dokázat ve svém životě velké věci, pokud správně naformuluji a udělám pro to správné kroky.

Díky NLP se můj život změnil od základů

No a když k tomu přidáme fakt, že jsem odbourala hromadu negativních přesvědčení, tak mohu potvrdit, že se díky NLP změnil můj život od základů.

Protože mě vždy lákalo a přitahovalo pracovat s dětmi, tak jsem oslovila tu samou paní ředitelku mateřské školky a vypracovala jako závěrečnou práci na seminářích NLP Master: „Vzdělávání předškolní a školní angličtiny formou NLP“.

Považuji za výjímečnou příležitost, že mi paní ředitelka umožnila projekt vyzkoušet a podařilo se.

„Jak to děláte a jak se Vám daří to, že se naše děti v angličtině zlepšují a že úplně změnili vztah k jazyku...?“

S takovou nebo podobnými otázkami mě s pravidelnou jistotou začali zastavovat zvědaví rodiče, kteří se dále vyptávali, jak to dělám. Já jim s úsměvem na tváři vždy odpovídám: Víte, existuje jedna psychologie, která se nazývá NLP a její nástroje používám na to, abych poznala děti do hloubky a dokázala pro ně vytvořit výuku na míru. Nejdůležitější je, že mi pomáhají vytvořit důvěrnou a přátelskou atmosféru, která vytváří vynikající podmínky pro učení“ To jsem si mimochodem ověřila za svojí mnoholetou praxi a je to nádherný pocit, když vidíte, jak velmi se dá druhým lidem pomoci.

Pokud dokážeme vytvořit harmonii porozumění mezi rodiči, dětmi a učiteli, vyhrajeme všichni

Mimochodem, nyní se zaměřuji na komplexnější spektrum studia v oblasti předškolní a školní výuky dětí, semináře pro učitele, rodiče a děti, dětský koučink s pomocí NLP a používaní myšlenkových map, které jsou výborným pomocníkem při výuce.

Protože pokud dokážeme propojit a vytvořit harmonii, porozumění mezi rodičemi a dětmi, dětmi a jejich učiteli, vyhrajeme všichni. Nejen proto, že naše děti začne učení bavit, ale i rodiče plně pochopí, jaké myšlenkové strategie jejich děti na učení používají. A samozřejmě jde i o učitele, kteří najednou vidí, slyší a dokážou se svými žáky prožívat jejich úspěchy.

Děti jsou úžasné, protože všechny informace rychle nasáknou a proto je velmi důležité, co před nimi říkáme a jakým způsobem jim informace předáváme. Sama mám zkušenost, protože moje dítě je v školce a má ho úžasná paní učitelka, která měla zájem poznat NLP a také ho při výuce používá.

A to je můj příběh cesty k NLP. Od hádek a vzájemného neporozumění s babičkou a maminkou, až po vzdělávaní rodičů, učitelů a dětí s cílem hlubšího pochopení sebe sama a respektovat odlišné způsoby chování a učení se okolo nás.

Moje certifikáty

Certifikát NLP Practicioner

Certifikát NLP Master Practicioner

Rádi byste se na něco zeptali přímo Martinky?
Napište jí soukromou zprávu